Archive for the ‘Opinie’ Category

Marek Edelman nie żyje.

Październik 3, 2009

W wieku 87 lat zmarł w Warszawie Marek Edelman, jeden z narzuconych medialnie „autorytetów moralnych”. Edelman pochodził z rodziny związanej z Bundem, żydowską organizacją socjalistyczną. Był również członkiem Żydowskiej Organizacji Bojowej i jednym z przywódców tzw. powstania w getcie warszawskim. Był jednym z wielu hołubionych przez media i „inteligencje” żydowskich „autorytetów”,  wielokrotnie występował przeciwko „polskiemu antysemityzmowi”, którego miał doświadczyć m.in w 1968 roku podczas wewnątrzpartyjnych utarczek komunistów polskich z żydowskimi. (more…)

Reklamy

Co o Iranie wie telewidz?

Październik 2, 2009

Telewizja i prasa od dłuższego czasu przygotowuje tzw. opinie publiczną do możliwej wojny Zachodu z Iranem. Społeczeństwa Zachodu muszą wiedzieć dlaczego Iran ma być znienawidzony, dlaczego ewentualna agresja na ten kraj jest usprawiedliwiona. (more…)

Newsweek odmawia białym prawa do dumy.

Wrzesień 21, 2009

Amerykańskie wydanie Newsweeka opublikowało obszerny artykuł, który wielu Amerykanów oceniło jako „otwartą wojnę z białymi”. Autorzy z religijnym wręcz fanatyzmem przekonują że białe dzieci powinny być chronione przed utrwalaniem obrazu rasowych różnic oraz że rodzice powinni nauczyć je poczucia winy w stsounku do kolorowych. (more…)

Media kontra Iran.

Czerwiec 19, 2009

Światowe, w tym polskojęzyczne media, nieustannie donoszą o fałszerstwach wyborczych w Iranie, w ktorych zwyciężył dotychczasowy prezydent Mahmud Ahmadinejad. W ciągu chwili „podejrzenie fałszerstw” zamieniono na „fałszerstwa” co ma mówić widzowi/czytelnikowi że „fałszerstwa” te są faktem. Co krok media donoszą o utrudnieniach w dostępie do komunikacji opozycji, z pomocą ruszyły im firmy internetowe Google, Facebook i inne. (more…)

Etnomasochizm

Czerwiec 18, 2009

Masochistyczną tendencją jest trwanie w poczuciu winy i poczuciu bezwartościowości i marności swojej własnej  grupy etnicznej, swojego własnego narodu. Etnomasochizm jest podobny do wstydzenia się samego siebie i nienawiści do samego siebie. To społeczna psychopatologia, sterowana przez długotrwały wysiłek propagandowy dążący do wytworzenia domniemanego, fundamentalnego poczucia winy odczuwanego przez Europejczyków w stosunku do innych ras, przez które są oni postrzegani jako „oprawcy”.
(more…)

Nowy styl narodowej rewolty.

Czerwiec 18, 2009

Autonomiczny nacjonalizm jest formą działania i agitacji, która stała się popularna w antysystemowych kręgach patriotycznych w Europie (i nie tylko). Nie jest on ideologią samą w sobie, lecz właśnie formą  aktywności łaczącą ludzi o podobnych przekonaniach. AN określany jest niekiedy mianem aktywności DIY (zrób to sam). Autonomiczni nacjonaliści są aktywistami nie zrzeszonymi w organizacjach narodowych bądź partiach politycznych, co daje im swobodę działania nie określoną organizacyjnymi dyrektywami. (more…)