Islamizacja Europy. (Video)

Wielka Brytania, podobnie jak inne kraje Europy zachodniej płaci wysoką cene za pozwolenie na masową, obcą kulturowo imigracje. Wlk Brytania szczególnie boleśnie odczuwa stały napływ muzułmanów i umacnianie ich wpływów jako dużej grupy społecznej. Poniżej kilka przykładów muzułmańskiej ekspansji kulturowej na Europe, angielskie kościoły w których dziś mieszczą się meczety.
Kościół w Brent, wybudowany w 18 wieku służy dziś jako miejsce kultu religijnego wyznawcom islamu:

Forest Gate Church, wybudowany w 1886 roku przez Henry’ego Wright’a. Przez 120 lat służył jako kościół chrześcijański, dziś jest meczetem:

Katedra św. Marka w Peckham dziś nazywa się New Peckham Mosque:

Kościół w Brick Lane ma ponad 250 lat. Został wybudowany w 1743 roku jako Francuski Kościół Protestancki. W 1819 został Kościołem Metodystów, a w 1898 roku mieściła się w nim Wielka Synagoga Spitalfields. Dziś modlą się w nim zamieszkujący to miasto muzułmanie:

Kościół Metodystów na Burton Road w Manchesterze. Otwarty w 1883 roku służy dziś jako meczet oraz Centrum Islamskie odwiedzane przez około tysiąc osób dziennie:

Kolejnym kościołem przekształconym w meczet jest Centralny Meczet Wembley, w zachodnim Londynie:

Meczet Green Lane w Birmingham jest jednym z największych i najbardziej znanych meczetów w Wielkiej Brytanii. Wzniesiony jako kościół w 1890 roku:

Te kościoły to tylko kilka przykładów muzułmańskiej kolonizacji Wielkiej Brytanii i innych krajów Europy. Jak na tą ekspansje i wykorzenianie chrześcijaństwa ze starego lądu reagują brytyjskie władze kościelne? W wilu przypadkach hierarchowie, wraz z rządzącymi partiami występują przeciwko tym, którzy próbują powstrzymać islamizacje ich kraju. W tym miejscu odpowiednim jest zadanie pytania jak daleko sięgać ma ta jednostronna tolerancja?

Reklamy

%d blogerów lubi to: