Żydzi zmartwieni wynikami eurowyborów.

Wyniki wyborów do tzw. europarlamentu postawiły w stan podwyższonej gotowości żydowskie organizacje w całej Europie. Spowodowane jest to dobrymi wynikami partii narodowych w różnych krajach. Europejski Konres Żydów wezwał unijnych oficjeli do „natychmiastowego zajęcia się sprawami dialogu międzykulturowego i tolerancji” co innymi słowy oznacza wzmożenie walki z ugrupowaniami nie akceptowanymi przez Żydów. Niepokoi ich możliwość wzrostu społecznej świadomości odnośnie zagrożeń i problemów z jakimi borykają się kraje Europy, oraz ich przyczyn. W swoim oświadczeniu EKŻ napisał: „Sukces skrajnie prawicowych i nacjonalistycznych partii, które wywalczyły miejsca w europarlamencie bazując na swych rasistowskich, antysemickich i ksenofobicznych hasłach, stanowi zagrożenie dla idei tolerancji i jest sygnałem ostrzegawczym dla unijnych oficjeli by ci zaangażowali się w dialog międzykulturowy.” Organizacja ta wezwała również do wzmożenia akcji propagandowych mających na celu ciągłe przypominanie europejczykom o ich „długu” wobec innych ras, w szczególności narodu żydowskiego. Szczególny nacisk kładą Żydzi na edukacje w krajach UE, w której Holocaust i martyrologia ich narodu ma odgrywac olbrzymią role.Podkreślono znaczny wzrost poparcia dla partii przeciwnych kolonizacji Europy. Oznaczać to może powolne przebudzenie narodów dotknietych plagą multikulturalizmu i terrorem kolorowych mniejszości.Wśród partii, które Żydzi uważają za zagrożenie wymieniane są ugrupowania atakowane w trakcie kampani przez europejskie media. Jest to Brytyjska Partia Narodowa (BNP), holenderska Partia Wolności, austriacka Partia Wolności (FPO), Duńska Partia Ludowa, oraz węgierski Jobbik. Żydzi napisali że ich sukces ośmieli podobne ugrupowania w całej Europie.Głównymi powodami sukcesu tych partii jest wg EKŻ kryzys ekonomiczny oraz eurosceptycyzm. Zmęczenie zachodnich społeczeństw multikulturalizmem, tym że są oni traktowani jako obywatele drugiej kategorii przy jednoczesnym uprzywilejowaniu mniejszości jest powodem z oczywistych względów pominiętym przez Kongres.Żydowskie organizacje bez pardonu atakują ugrupowania wybrane przez znaczną część europejczyków i zapowiadają walke z nimi przy pomocy unijnych instytucji.

Reklamy

%d blogerów lubi to: